Αναλαμβάνουμε κάθε έργο ή κατασκευή σε ελληνικές παραδοσιακές χειροποίητες χάλκινες υδρορροές και στέγες, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στον κόσμο

~ ~

We undertake any project or construction in Greek traditional handmade copper gutters and copper roofs, anywhere in Greece or in the world

~ ~

Мы берем на себя любой проект или строительство из традиционных греческих медных желобов ручной работы и медных крыш в любой точке Греции или в мире.

~ ~