Οικολογία

Ο Δ. Κωστούλας ερευνά και επενδύει στον τομέα της αιολικής και ηλιακής ενέργειας και αναζητά μεθόδους αυτόνομης λειτουργίας των μονάδων για την αποφυγή ρύπανσης αλλά και την ανεξαρτησία των κοινοτήτων.